Ellick Sutherland: Sutherland
translation and language


Maritime en nautische vertalingen en terminologie

Taalspecialist en beédigd vertaler op het gebied van zeevaart, binnenvaart, offshore en havens. Cursussen Passive Dutch voor Verklaringhouders (PEC). Maritieme terminologie: zie Master's Thesis.

Deskundige maritieme vertalingen

Dynamisch maritiem vertaalbureau, met nautische en technische expertise in scheepvaart, offshore, waterwegen en havens. Brede, jarenlange ervaring in de sector, gedegen vakopleidingen en permanente educatie garanderen deskundigheid op het gebied van vertalen en taal.

Cat tools

Ik gebruik Trados Studio 2015 en MomoQ 2015 en de tools voor terminologiemanagement.

Maritieme Communicatie en 'Passive Dutch' trainingen (PEC)

Lessen Nautisch Engels voor aspirant loodsen en trainingen Passief (nautisch) Nederlands voor buitenlandse kapiteins en stuurlieden die een Pilot Exemption Certificate (PEC) willen halen.

Docent vertalen

Sectiehoofd taaloverstijgende vakken bij ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen te Utrecht en van 2014-2016 docent Vertalen aan de Universiteit Leiden.

Vakbekwaam

MA-graad in Taalwetenschap, BA-graad in Communicatie, en een maritieme BA.

Gekwalificeerde vertaaldiensten

Vertalingen Engels/Nederlands of Nederlands/Engels binnen afgesproken deadlines en tegen redelijke tarieven. De Europese norm voor vertaaldiensten NEN-EN 15038 is daarbij richtlijn.

Beëdigde vertaling, revisie of drukproefcontrole

Ook beëdigde vertalingen en aanverwante diensten zoals corrigeren, reviseren of drukproefcontrole (proofreading).

 

 

 

 

Vrijblijvende offerte

 

Contact